442,800,000 ریال

 

 

توضیحات:

رادار تشخیص موانع

موجود

توضیحات

MG-1P Radar