6,400,000 ریال

 

 

توضیحات:

قاب صفحه بالایی بدنه

موجود

توضیحات

P40 fuselage upper plate bezel