کاسپین اسکای | پهپاد کشاورزی | پهپاد سم پاش | فروش پهپاد کشاورزی | بیمه پهپادکاسپین اسکای | پهپاد کشاورزی | پهپاد سم پاش | فروش پهپاد کشاورزی | بیمه پهپادکاسپین اسکای | پهپاد کشاورزی | پهپاد سم پاش | فروش پهپاد کشاورزی | بیمه پهپاد
۰۱۱۳۳۲۱۴۵۲۲
9 صبح - 5 عصر
ایران

RTK در پهپاد کشاورزی

سیستم RTK (Real-Time Kinematic) یک فناوری مکان‌یابی دقیق در زمان واقعی است که در برخی پهپادهای کشاورزی استفاده می‌شود. این سیستم به پهپاد کشاورزی کمک می‌کند تا موقعیت دقیق خود را در فضا تعیین کند و داده‌های مکانی دقیق را به طور همزمان به دستگاه کنترل زمینی ارسال کند. در ادامه، برخی اطلاعات بیشتر درباره […]
ادامه مطلب
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.