250,000,000 ریال

 

 

توضیحات:

ماژول SDR و هدسینگ SDR

 

موجود

توضیحات

SDR module

ماژول SDR و هدسینگ SDR

SDR module
SDR module